en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
خوردن قند یا کشیدن سیگار؟
751

 خوردن قند یا کشیدن سیگار؟ کدام یک خطرناک تر است 

اینکه سیگار کشیدن طول عمر را کاهش می دهد بر هیچکس پوشیده نیست. اما در دهه های گذشته نه کسی می دانست و نه قبول می کرد، تنباکو به بدن آسیب می رساند. دلیل اینکه افراد با این واقعیت ها مقابله می کنند این است که سرعت آسیب زدن به بدن کند پیش می رود در حالیکه تنباکو به مجرد استفاده شدن انرژی را افزایش داده و افراد را آرام می کند. یک بار مصرف دخانیات خطرناک نیست اما وقتی به یک عادت تبدیل شود، یک روز صبح با سرفه از خواب بیدار خواهید شد

دخانیات خطرناک است و تنها به سرطان شش منحصر نمی شود بلکه می تواند سبب بیماری های قلبی و سکته باشد. سیگار سالانه 5 میلیون نفر را به کام مرگ می کشد اما قند چه طور؟

دقیقا همانند سیگار، شکر نیز کشنده است اما آسیبی که به بدن می رساند بسیار کند عمل می کند به طوری که متوجه آن نمی شوید. تعداد بسیار زیادی از تحقیقات اثبات می کنند خوردن قند و شیرینی به چاقی مفرط می انجامد. آیا چاقی می تواند باعث مرگ شود؟ جواب بله است. در واقع تعداد افرادی که بر اثر چاقی می میرند بسیار بیشتر از افرادی است که بر اثر استعمال دخانیات می میرند یعنی حدود 17 میلیون نفر در سال

در واقع مردم چاق به خاطر چاقی شان نمی میرند بلکه چاقی مرتبط با بسیاری از بیماری هاست که به مر گ می انجامد. چاقی شانس ابتلا به بیماری های قلبی، سرطان و دیابت را افزایش می دهد. حتی وقتی وزن افراد متناسب است، مصرف قند ارتباط مستقیمی با سلامتی فرد دارد 

بیشتر مردم تمایل به مصرف خوردنی های شیرین دارند اما وقتی برای ارضاء این تمایل به شیرین کننده های مصنوعی روی می آورند، دچار بیماری های گوناگون می شوند 

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا به مردم پیشنهاد می کنند از مصرف شکر و همچنین الکل و دخانیات جلوگیری کنند. هنگام خرید بررسی کنید به محصول انواع قند از جمله قند تصفیه شده و فروکتوز بالا اضافه نشده باشد. متاسفانه انواع قندها در 20 درصد آنچه مردم می خورند وجود دارد اما شما مصرف کننده باهوشی باشید و محصول را از نظر میزان شکر بررسی کنید